Liên hệ

Fusion Hotel Group

Email: careers@fusionhotelgroup.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số điện thoại : (028) 39101000

Our Properties

Email:
Liên Hệ:
Số Điện Thoại :

Email:
Liên Hệ:
Số Điện Thoại :

Email:
Liên Hệ:
Số Điện Thoại :

Email: career.frpq@fusionhotelgroup.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0297 3690 000

Email: career.frcr@fusionresorts.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0258 3989 777

Email: career.fsdn@fusion-suites.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0236 3919 777

Email: career.fssg@fusion-suites.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0283 9257 257

Email: career.fsvt@fusion-suites.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0254 6257 272

Email: career.fosc@fusionoriginals.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại :

Email: career.mrqn@fusionhotelgroup.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0256 2206 688

Email: career@albawellnessvalley.com
Liên Hệ: Phòng Nhân Sự
Số Điện Thoại : 0234 3556 666

Liên Hệ Chúng Tôi
TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo