Yoga Trainer – Huấn luyện viên Yoga

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: - As a Yoga Trainer, you will set up and deliver group and individual yoga instruction for guests.

Thiết lập và cung cấp hướng dẫn yoga theo nhóm và cá nhân cho khách.

- Assess the condition and fitness of your guests and tailor yoga sequences that will address their needs and physical condition.

Đánh giá tình trạng thể lực của khách và trình tự yoga phù hợp để cải thiện tình trạng thể chất của họ.

- Competent to lead classes for pregnant women, children, teenagers, older people and those with special needs.

Có khả năng đứng lớp học cho phụ nữ mang thai, trẻ em, thanh thiếu niên, người già và những người có nhu cầu đặc biệt.

- Develops and maintain close and cordial under action with guests in order to promote our services, products and facilities.

Phát triển và duy trì mối quan hệ thân mật với khách để quảng bá dịch vụ, sản phẩm.

- You are passionate about positively influencing the wellbeing of yourself and your guests.

Có niềm đam mê.

- You have a keen interest in holistic therapies and love passing on your knowledge and skills to others.

Hứng thú với các liệu pháp tổng thể và thích truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho người khác.

- Eager to combine your energy to deliver truly outstanding yoga sessions and will be able to demonstrate the qualities and experience to others.

Háo hức mang năng lượng đến những buổi tập yoga để truyền đạt những phẩm chất và kinh nghiệm cho người khác.

- Following latest Wellness trend and Yoga trend, be creative.

Theo dõi xu hướng Sức khỏe và Xu hướng Yoga mới nhất và sáng tạo.

- Continuously creating new innovative wellness activites program for the guest.

Liên tục tạo chương trình tăng cường sức khỏe sáng tạo mới cho khách

- Teach, train, coach and counsel the staff of the recreational section in order to inspire them to deliver the highest possible standards.

Dạy, đào tạo, huấn luyện và tư vấn cho nhân viên của bộ phận giải trí để truyền cảm hứng cho họ cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

- Submits purchase requests for replacement items in accordance with actual needs, product standards and budget.

Gửi yêu cầu mua hàng phù hợp với nhu cầu thực tế, tiêu chuẩn sản phẩm và ngân sách.

- To have a complete understanding of and adhere to the company’s policy and procedures.

Hiểu biết đầy đủ và tuân thủ chính sách và quy trình của công ty.

- To have a complete understanding of and adhere to the company’s policy related to fire, hygiene, health and safety.

Hiểu biết đầy đủ và tuân thủ chính sách của công ty liên quan đến hỏa hoạn, vệ sinh, sức khỏe và an toàn.

- To report for duty punctually and wear the correct uniform with the name badge at all times.

Báo cáo nhiệm vụ đúng giờ và mặc đồng phục chính xác với huy hiệu tên mọi lúc.

- To carry out the other duties as assigned by the management team.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đội ngũ quản lý.

- To establish good relationship and rapport with guests and colleagues.

Thiết lập mối quan hệ tốt và mối quan hệ tốt với khách và đồng nghiệp.

- To ensure the cleanliness and hygiene in work areas.

Đảm bảo vệ sinh trong khu vực làm việc.

Yêu Cầu Công Việc: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
- Experience is preferred.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc:

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo