Waiter/ Waitress (Nhân viên phục vụ nhà hàng)

Hiive

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:
1. ABOUT THE ROLE
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Engage in food and beverage service ensuring that guest satisfaction objectives within the outlet are achieved by providing an efficient, friendly, and attentive service as per the standards of performance and training provided.
Tham gia vào dịch vụ ăn uống để đảm bảo đạt được các mục tiêu hài lòng của khách trong nhà hàng bằng cách cung cấp dịch vụ hiệu quả, thân thiện và chu đáo theo các tiêu chuẩn về hiệu suất và đào tạo được cung cấp.


2. KEY RESPONSIBILITES
NHIỆM VỤ CHÍNH

a. General Activities
Tổng quát

o Contributes to the morale and team spirit of the hotel by maintaining effective relationships with colleagues.
Đóng góp vào tinh thần và tinh thần đồng đội của khách sạn bằng cách duy trì mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp.

o Perform additional duties as directed by supervisors.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ dẫn của giám sát viên.

o Make appropriate suggestions and recommendations to supervisors for the general improvement of the hotel.
Đưa ra những đề xuất và khuyến nghị phù hợp với người giám sát để cải tiến chung của khách sạn.

o Be fully conversant with all health and safety, fire and emergency procedures.
Thông thạo tất cả các thủ tục về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp.

o Maintain a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body language.
Duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể.

o Be polite and professional in any situation where the image or regulation of the hotel is represented.
Lịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc quy chế của khách sạn được thể hiện.

o Attend meetings and training as required by supervisors.
Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo yêu cầu của giám sát viên.

o Ensure that all activities are carried out honestly, ethically, and within the parameters of Vietnamese Law.
Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, đạo đức và tuân theo các quy định của Pháp luật Việt Nam.

o Interact with guests actively soliciting feedback
Tương tác với khách tích cực tiếp nhận phản hồi

o Achievement of the goals and objectives of the outlet.
Việc đạt được các mục tiêu và mục tiêu chung của nhà hàng.

o Understanding of quantity and nature of guest comments and complaints.
Hiểu biết về giá trị và bản chất của các ý kiến và phàn nàn của khách.

o Attendance at scheduled training sessions.
Tham dự các buổi đào tạo theo lịch trình.

o Individual performance vs. hotel standards.
Hiệu suất cá nhân so với tiêu chuẩn của khách sạn.


b. Operations
Vận hành

o Perform all mice-en-place duties and responsibilities as directed, on time, according to the predetermined standards.
Thực hiện tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm của khâu chuẩn bị theo chỉ dẫn, đúng thời gian, theo tiêu chuẩn đã định trước.

o Engage in food and beverage service delivery as per the predetermined standards and sequence.
Tham gia cung cấp dịch vụ thực phẩm và đồ uống theo các tiêu chuẩn và trình tự đã định trước.

o Have thorough knowledge of the menu, drinks list and wine list and to be able to respond to guest inquire.
Có kiến thức kỹ lưỡng về thực đơn, danh sách đồ uống và danh sách rượu và có thể đáp ứng các yêu cầu của khách.

o Ensure that guest expectations are met or exceeded by providing an efficient, friendly, and attentive service.
Đảm bảo đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách bằng cách cung cấp dịch vụ hiệu quả, thân thiện và chu đáo.

o Liaise with the kitchen, stewarding, bars and housekeeping in operational matters to ensure the operation runs smoothly.
Liên lạc với nhà bếp, quản lý, quầy bar và quản lý trong các vấn đề vận hành để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ.

o Collect and delivers restaurant linen laundry according to hotel procedures.
Thu và giao đồ giặt nhà hàng theo quy trình của khách sạn.
o Check and collects supplies from the stores according to hotel procedures.
Kiểm tra và thu thập vật tư từ các cửa hàng theo quy trình của khách sạn.

o Maximize revenue in the outlet by implementing up selling techniques.
Tối đa hóa doanh thu tại cửa hàng bằng cách thực hiện các kỹ thuật bán hàng.

o Helps maintain the outlet in top physical condition by reporting any engineering or housekeeping defects to supervisors.
Giúp duy trì ổ cắm ở tình trạng vật lý tốt nhất bằng cách báo cáo bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc vệ sinh nào cho người giám sát.

o Help maintain standards of cleanliness by carrying out front and back of house cleaning duties as directed.
Giúp duy trì các tiêu chuẩn sạch sẽ bằng cách thực hiện các công việc dọn dẹp nhà cửa trước và sau theo chỉ dẫn.

o Handle customer complaints if possible or reports them to supervisors.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng nếu có thể hoặc báo cáo cho người giám sát.

Yêu Cầu Công Việc:
o Good English and Local language skills
Kỹ năng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tốt

o Sounds organization skills
Kỹ năng tổ chức âm thanh

o Sounds leadership and motivational skills
Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực

o Interacts with both colleagues and occasionally with guests
Tương tác với cả đồng nghiệp và với khách

o Able to handle demanding workload
Có khả năng xử lý khối lượng công việc khắt khe

o In possession of all faculties
Sở hữu tất cả các kỹ năng tổng quát

o Pleasant physical appearance
Ngoại hình dễ nhìn

o Ability to work a personal computer
Khả năng làm việc trên máy tính cá nhân

o Proven experience in hotel of similar upper scale concepts.
Kinh nghiệm đã được chứng minh trong khách sạn mô hình, quy mô trên tương tự.

Chế độ phúc lợi:
• Attractive salary and bonus
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh

• Accident insurance (24/24)
Bảo hiểm tai nạn (24/24)

• Full participation in insurances
Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Working time: 45 hrs/week, 2 days off
Thời gian làm việc: 45 giờ/tuần, 2 ngày nghỉ

• Star Stay Program
Nghỉ dưỡng ưu đãi nội bộ

• Friendly & dynamic working environment
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Great job opportunities
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Monthly Service Charge
Hưởng phí phục vụ hàng tháng

Báo Cáo Công Việc: Outlets Manager/ Supervisor Quản Lý Outlet / Giám sát

Mức lương hàng tháng: (Thỏa thuận) VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 03/04/2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo