Stewarding Supervisor – Giám sát tạp vụ bếp

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To ensure that the Place of Work and surrounding area is kept clean and organized at all times.

Đảm bảo rằng Nơi làm việc và khu vực xung quanh luôn sạch sẽ và ngăn nắp.

• To supervise general cleaning duties as assigned by the Assistant Manager – the outlet / Stewarding according to the standards established in the Department Operations Manual.

Giám sát các nhiệm vụ vệ sinh chung theo sự phân công của Quản lý theo các tiêu chuẩn được thiết lập trong Hướng dẫn Vận hành của Bộ phận.

• To supervise the cleaning and washing of dishes according to the established performance standards.

Giám sát việc vệ sinh và rửa chén bát theo tiêu chuẩn thực hiện.

• To supervise cleaning and washing of pots, pans and other kitchen utensils according to performance standards.

Giám sát việc vệ sinh và rửa nồi, chảo và các dụng cụ nhà bếp khác theo tiêu chuẩn.

• To handle operating equipment and kitchen equipment with care in order to reduce minimum breakages.

Xử lý thiết bị vận hành và dụng cụ nhà bếp một cách cẩn thận để giảm thiểu sự bể vỡ.

• To supervise scheduled garbage runs.

Giám sát việc xử lý rác theo lịch trình.

• To have a through understanding and knowledge of all cleaning procedures, use of dishwashing machines and the type of chemicals to be used.

Có sự hiểu biết và kiến thức về tất cả các quy trình làm sạch, sử dụng máy rửa chén và các loại hóa chất được sử dụng.

• To ensure that the work area is kept clean and organized at all times.

Bảo đảm rằng khu vực làm việc luôn sạch sẽ và gọn gàng.

• To ensure that operating supplies are used carefully in order to reduce spoilage and wastage.

Đảm bảo rằng dụng cụ vận hành được sử dụng cẩn thận để giảm thiểu sự hư hỏng và lãng phí.

• To handle guest and employee inquiries in a courteous and efficient manner and report guest complaints or problems to supervisors if no immediate solution can be found and assure follow up with guests.

Xử lý các thắc mắc của khách và nhân viên một cách lịch sự và hiệu quả và báo cáo các khiếu nại hoặc vấn đề của khách cho giám sát viên nếu không có giải pháp tức thời nào có thể được tìm thấy và đảm bảo theo dõi với khách.

Yêu Cầu Công Việc: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
- Experience is preferred.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Sous Chef

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo