Spa Therapist – Kỹ thuật viên trị liệu Spa

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: - Preparing, cleaning and tidying treatment rooms in advance and before guests arrive.
Chuẩn bị, dọn dẹp phòng điều trị trước khi khách đến.
- Being fully aware of the daily booking programmes and be updated of any changes to the bookings.
Hiểu rõ về các chương trình đặt lịch hàng ngày và được cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.
- Checking the next day’s booking at the end of the day and prepare for the following day.
Kiểm tra lịch đã đặt vào cuối ngày và chuẩn bị cho ngày hôm sau.
- Administering treatments to guests massage, body treatment, facial nails.
Massage trị liệu cho khách, trị liệu toàn thân, chăm sóc móng tay.
- Checking and maintaining product supplies at the start and end of each day.
Kiểm tra và duy trì nguồn cung cấp sản phẩm vào đầu và cuối mỗi ngày.
- Always greet the guest as per standards.
Luôn chào đón khách theo tiêu chuẩn.
- Ensuring that guests are greeted by using their names at all times.
Đảm bảo rằng khách được chào bằng tên của họ mọi lúc.
- Always check for guest comfort during the treatment by monitoring air temperature, lighting, and sunlight and music levels; Follow the spa setting ambiance procedures.
Luôn kiểm tra sự thoải mái của khách trong quá trình trị liệu bằng cách theo dõi nhiệt độ, ánh sáng, ánh sáng mặt trời và âm nhạc; Thực hiện theo các quy trình về tạo bầu không khí trong spa.
- Always report any guest’s comments or objections to the spa manager as soon as convenient.
Luôn báo cáo mọi phê bình hoặc sự không đồng ý của khách cho người quản lý spa khi thuận tiện.
- Offering guests refreshments after the treatment.
Cung cấp nước giải khát cho khách sau điều trị.
- Responding to any changes in the spa function as assigned by the management.
Đáp ứng mọi thay đổi về công việc trong spa theo sự phân công của quản lý.
- Knowing all available spa services.
Biết tất cả các dịch vụ spa có sẵn.
- Undertaking and completing any other assignments as designated by the spa manager.
Cam kết và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo chỉ định của người quản lý spa.
- Coordinating with attendants to ensure that all spa treatment rooms and spa public areas clean according to the standards at all times.
Phối hợp với nhân viên để đảm bảo rằng tất cả các phòng trị liệu spa và khu vực công cộng spa luôn sạch sẽ theo tiêu chuẩn.

Yêu Cầu Công Việc:  At least Secondary School.
Tối thiểu tốt nghiệp cấp 2.
 1 year or 6 months working experience in a day spa or in an international property.
1 năm hoặc 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong một spa hoặc tại một khách sạn quốc tế.
 Be able to show employers that you are reliable and able to do the job.
Đáng tin cậy và có thể thực hiện công việc.
 Be honest, hardworking and an efficient timekeeper.
Thành thật, chăm chỉ và là người làm việc hiệu quả.
 Customer service skills.
Kỹ năng phục vụ khách hàng.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Spa Manager

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo