Pool Attendant – Nhân viên cứu hộ hồ bơi

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • Insure that all member & guest are satisfaction service skills.

Đảm bảo phục vụ sự hài lòng của tất cả thành viên và khách hàng.

• Ensuring the pool, studios and lockers, are in the top condition.

Đảm bảo hồ bơi, studio và tủ khóa, luôn trong tình trạng tốt nhất

• To ensure that all equipments associated with service function at all time.

Để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị liên quan tới công việc luôn hoạt động.

• To provide the information about services, facilities available to member & guests.

Cung cấp thông tin về các dịch vụ, phương tiện có sẵn cho thành viên và khách.

• Ensuring all member & guest in safe condition.

Đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên và khách.

• To be initiative in handling the guest complaints and report it to the fitness manager promptly.

Chủ động xử lý các khiếu nại của khách và báo cáo kịp thời cho người quản lý thể dục.

• To reports any observed or known safety hazards, conditions or unsafe practices to the fitness Manager and/ Supervisor immediately.

Báo cáo bất kỳ mối nguy hiểm, điều kiện hoặc quá trình luyện tập không an toàn đến Giám đốc và / Giám sát viên thể dục ngay lập tức..

Yêu Cầu Công Việc: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
Sức khỏe tốt, gọn gàng, khả năng giao tiếp tốt

- Experience is preferred.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: FBM

Mức lương hàng tháng: VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo