Landscape Supervisor – Giám sát cảnh quan

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • Instruct staff to view how to water, fertilize, and trim properly.
Hướng dẫn nhân viên cảnh quang quy cách tưới nước, bón phân, cắt tỉa đúng quy trình.

• Update and propose materials of the landscape department.
Cập nhật và đề xuất vật tư của bộ phận cảnh quang.

• Watering properly, enough time for the dose to be planted.
Tưới nước đúng, đủ thời gian liều lượng cho cây trồng.

• Follow daily checklist to handle, water, and pruning properly.
Thực hiện theo lịch kiểm tra checklist hang ngày để xử lý, tưới nước, cắt tỉa hợp lý.

• Planting and preparing new trees to replace dead trees.
Trồng và chuẩn bị cây mới để thay thế các cây đã chết.

• Check, checklist and replace wilted trees of the day.
Kiểm tra, lên danh sách và thay thế những cây héo trong ngày.

• Apply fertilizer at the right dose and quantify.
Thực hiện bón phân đúng liều lượng, định lượng.

• Check and cut wilted leaves during the day.
Kiểm tra và cắt lá héo trong ngày.

• Check, checklist and handle worms, hoppers, insects.
Kiểm tra, checklist và xử lý sâu, rầy, côn trùng.

• Pesticide pumps on a regular basis.
Bơm thuốc xử lý sâu rầy theo lịch định kỳ.

• Checking and maintaining the grass pumping system periodically.
Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bơm tưới cỏ định kỳ.

• Promptly report to the technical department if any problem occurs.
Báo cáo kịp thời đến bộ phận kỹ thuật nếu bơm có sự cố.

• Carry out cleaning of equipment storage area.
Thực hiện công tác vệ sinh khu vực kho chứa dụng cụ.

• Carry out cleaning of fertilizer warehouse, import-export card and bookkeeping.
Thực hiện công tác vệ sinh kho phân , thẻ kho xuất nhập và ghi sổ.

• To comply with regulations of working safety, fire prevention and other rules of the resort.
Tuân thủ các nguyên tắc an tòan lao động, phòng cháy chữa cháy và các nội quy resort.

• To proactively participate in coaching and training courses. To be willing to learn, enhance technical knowledge and coordinate, support co-workers to implement other tasks besides professional competence.
Tích cực tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ. Sẳn sàng học hỏi, nâng cao kiến thức kỹ thuật và cùng phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện những công tác khác chuyên môn.

• Other tasks requested by direct Manager.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
- Experience is preferred.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift
+ Working time: not over 45h/week
+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy
+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Chief Engineering

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 10/03/2021

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo