Housekeeping – Nhân Viên Buồng Phòng

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To provide a courteous, professional, efficient and flexible service at all times, following Maia’s Standards of Performance.
Luôn lịch sự, chuyên nghiệp, hiệu quả và linh động, theo Tiêu chuẩn Thực hiện của Maia.

• To perform all duties and tasks in the assigned Place of Work to the standard set
Thực hiện nhiệm vụ tại Nơi làm việc được chỉ định.

• To be entirely flexible and adapt to rotate within the different sub departments of the Rooms Division or any other Department of the hotel as assigned.

Linh hoạt và đáp ứng được khi được luân chuyển đến đơn vị khách trong Bộ phận Buồng Phòng hay Bộ phận khác theo sự chỉ định của khách sạn.

• To be fully conversant with all services and facilities offered by the hotel.
Nắm bắt được toàn bộ dịch vụ và tiện nghi được cung cấp bởi khách sạn.

• To perform opening and closing procedures established for the Place of Work as assigned.
Thực hiện theo đúng các quy trình tại Nơi làm việc được chỉ định.

• To have a thorough understanding and knowledge of Rooms related service and product.
Có kiến thức và hiểu biết về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Buồng phòng.

• To monitor operating supplies and reduce spoilage and wastage.
Giám sát hoạt động cung cấp và giảm thiểu hư hỏng và lãng phí.

• To handle guest enquiries in a courteous and efficient manner and report guest complaints or problems to supervisors if no immediate solution can be found and assure follow up with guests.
Xử lý yêu cầu của khách hàng một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo vấn đề hoặc than phiền của khách hàng cho cấp giám sát nếu chưa có biện pháp xử lý tạm thời và luôn bảo đảm theo dõi khách hàng trong thời gian đợi.

• To ensure all the room arrival rooms are clean and departure rooms are checked carefully with Maia standard.
Bảo đảm mọi phòng có khách đến được dọn sạch sẽ và phòng khách đi được kiểm tra cẩn thận theo tiêu chuẩn của Maia.

• To ensure all Lost and found items are handled and recorded carefully.
Bảo đảm vật phẩm “Thất lạc và Tìm thấy” được xử lý và ghi chép cẩn thận.

Yêu Cầu Công Việc: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
- Experience is preferred.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift
+ Working time: not over 45h/week
+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy
+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Executive Housekeeping

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 10/03/2021

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo