Guest Service Agent/ Nhân viên lễ tân

Hiive

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:
1. ABOUT THE ROLE
Phạm vi công việc

• Ensure that clear and constant communication lines are kept within all staff areas and Hotel departments.
Đảm bảo rằng các đường dây liên lạc rõ ràng và liên tục được duy trì trong tất cả các khu vực dành cho nhân viên và các bộ phận của Khách sạn.

• Execute the assigned station / section, to provide courteous, professional, efficient and flexible service consistent with Fusion Standards Policies & Procedures in order to maximize guest satisfaction.
Thực hiện trạm / bộ phận được phân công, để cung cấp dịch vụ lịch sự, chuyên nghiệp, hiệu quả và linh hoạt phù hợp với Chính sách & Quy trình Tiêu chuẩn của Fusion nhằm tối đa hóa sự hài lòng của khách.

• Ensure that clear and constant communication lines are kept within all guests, staff area and hotel departments.
Đảm bảo rằng các đường dây liên lạc rõ ràng và liên tục được duy trì trong tất cả các khách, khu vực nhân viên và các bộ phận của khách sạn.

2. KEY RESPONSIBILITIES
NHIỆM VỤ CHÍNH

Operational functions
Chức năng vận hành

• Ensure that clear and constant communication lines are kept within all staff areas and Hotel departments.
Đảm bảo rằng các đường dây liên lạc rõ ràng và liên tục được duy trì trong tất cả các khu vực dành cho nhân viên và các bộ phận của Khách sạn.

• Be familiar with all room types and rates in the hotel and their availability status; up-sell whenever possible.
Làm quen với tất cả các loại phòng và giá trong khách sạn và tình trạng sẵn có của chúng; up-sell bất cứ khi nào có thể.

• Post all charges without delay and update the folios., balancing of credit card, charges, and cash, and accurate handling of cash float.
Đăng tất cả các khoản phí ngay lập tức và cập nhật các tờ giấy, số dư thẻ tín dụng, các khoản phí và tiền mặt, đồng thời xử lý chính xác số tiền mặt tồn đọng.

• Efficiently and courteously provide cashiering-related services and foreign exchange, information and maintain good guest relations at all times.
Cung cấp hiệu quả và lịch sự các dịch vụ liên quan đến thu ngân và ngoại hối, thông tin và duy trì mối quan hệ tốt với khách mọi lúc.

• Adhere to all credit procedures and accounting procedures as they pertain to the registration process.
Tuân thủ tất cả các thủ tục tín dụng và thủ tục kế toán liên quan đến quá trình đăng ký.

• Project courtesy and hospitality across the desk, file registration cards for arriving guests, and post advance deposit.
Thể hiện sự lịch sự và hiếu khách trên bàn làm việc, nộp thẻ đăng ký cho khách đến và gửi tiền đặt cọc trước.

• Ensure registration cards are accurately completed as per the required laws.
Đảm bảo thẻ đăng ký được hoàn thành chính xác theo quy định của pháp luật.

• Ensure the check-in screen in the Front Office computer is accurate and all details have been completed.
Đảm bảo màn hình nhận phòng trên máy tính của Văn phòng Tiền sảnh là chính xác và tất cả các chi tiết đã được hoàn thành.

• Filling the supporting bills onto respective guest bill docket.
Điền các hóa đơn hỗ trợ vào sổ ghi hóa đơn của khách tương ứng.

• Record all the vouchers received by checking against the system to match with guest reservations. Responsible for documents with serial numbers such as official receipts, paid-out forms, rebates, currency exchanges, etc.
Ghi lại tất cả các chứng từ nhận được bằng cách đối chiếu với hệ thống để khớp với đặt phòng của khách. Chịu trách nhiệm về các tài liệu có số sê-ri như biên lai chính thức, biểu mẫu thanh toán, giảm giá, trao đổi tiền tệ, v.v.

• Be responsible for the correct and accurate preparation of weather messages as required.
Chịu trách nhiệm soạn các bản tin thời tiết đúng, chính xác theo yêu cầu.

• Maintain a well-groomed appearance and a tidy work area, ensure that the ground floor lobby area, including, ashtrays are kept neat and clean at all times.
Duy trì vẻ ngoài chỉn chu và khu vực làm việc ngăn nắp, đảm bảo rằng khu vực sảnh ở tầng trệt, bao gồm cả gạt tàn, luôn được giữ gọn gàng và sạch sẽ.

• Train new employees as assigned by Front Office Manager and perform other tasks required.
Đào tạo nhân viên mới theo sự phân công của Trưởng bộ phận tiền sảnh và thực hiện các nhiệm vụ khác được yêu cầu.

a. Guest Service
Dịch vụ Khách hàng

• To be fully aware of all arrivals to the Hotel, and in particular, VIPs and return guests, and that any special requests for appropriate action.
Nhận thức đầy đủ về tất cả những người đến Khách sạn, đặc biệt là khách VIP và khách quay lại, cũng như bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào để có hành động thích hợp.

• Check in and check out guests courteously, quickly, efficiently and accurately and bid farewell to all hotel guests ensuring their comfort and satisfaction, adhering to the hotel’s standard operating procedures.
Nhận phòng và trả phòng cho khách một cách lịch sự, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác và chào tạm biệt tất cả khách lưu trú đảm bảo sự thoải mái và hài lòng của họ, tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn của khách sạn.

• To handle all keys for guests as requested, provide information and assist all guests, and provide courteous and efficient service to comply with each guest's request.
Xử lý tất cả các chìa khóa cho khách khi được yêu cầu, cung cấp thông tin và hỗ trợ tất cả khách, đồng thời cung cấp dịch vụ lịch sự và hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của từng khách.

• Handle guest complaints promptly according to established procedures and then report to Duty Managers for further follow-up when necessary.
Xử lý các khiếu nại của khách kịp thời theo quy trình đã thiết lập và sau đó báo cáo cho Quản lý trực ca để theo dõi thêm khi cần thiết.

• Know guest room security, and emergency and fire procedures; encourage the use of safe deposit boxes and adhere to procedures for their use.
Biết về an ninh phòng khách, các thủ tục khẩn cấp và cứu hỏa; khuyến khích sử dụng các hộp ký gửi an toàn và tuân thủ các quy trình sử dụng chúng.

• Be responsible and accountable for the loading and unloading of guest luggage from guest cars and advertising and directing guests to the car parking facilities available to guests and visitors of the hotel.
Chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về việc chất và dỡ hành lý của khách từ xe của khách, đồng thời quảng cáo và hướng dẫn khách đến các bãi đậu xe dành cho khách và khách đến thăm của khách sạn.

• Be responsible for welcoming guests and escorting them to their rooms where necessary, in a professional friendly and genuine manner.
Chịu trách nhiệm chào đón khách và đưa họ lên phòng khi cần thiết, một cách chuyên nghiệp, thân thiện và chân thật.

• Be responsible for the timely and careful delivery and collection of guest luggage and belongings to and from guest rooms, cars and Reception.
Chịu trách nhiệm giao nhận và thu gom hành lý, tư trang của khách đến và đi từ phòng, xe và Lễ tân của khách một cách kịp thời và cẩn thận.

• Ensure guest luggage and belongings are stored in a secure, methodical way at all times.
Đảm bảo hành lý và tư trang của khách luôn được cất giữ một cách an toàn, có phương pháp.

Yêu Cầu Công Việc:
• At least 2 years of hands-on experience in a similar position.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí tương đương.

• Guest service oriented and good English communication.
Định hướng dịch vụ khách hàng và giao tiếp tiếng Anh tốt.

• Computer skills: Proficient in Microsoft Office.
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

• Strong sense of urgency, ability to prioritize and delegate tasks.
Tinh thần cấp bách mạnh mẽ, khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và ủy thác nhiệm vụ.

• Strong sense of commitment and of unquestionable integrity.
Ý thức cam kết mạnh mẽ và tính chính trực không thể nghi ngờ.

• Willing to assist other departments where needed.
Sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

o Willing to assist other departments where needed.

Chế độ phúc lợi:
• Attractive salary and bonus
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh

• Accident insurance (24/24)
Bảo hiểm tai nạn (24/24)

• Full participation in insurances
Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Working time: 45 hrs/week, 2 days off
Thời gian làm việc: 45 giờ/tuần, 2 ngày nghỉ

• Star Stay Program
Nghỉ dưỡng ưu đãi nội bộ

• Friendly & dynamic working environment
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Great job opportunities
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Monthly Service Charge
Hưởng phí phục vụ hàng tháng

Báo Cáo Công Việc: Guest Service Supervisor

Mức lương hàng tháng: (Thỏa thuận) VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 03/04/2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo