Engineer – Nhân viên Kỹ thuật

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To repair equipment in the Hotel upon requests.
Sữa chữa các trang thiết bị trong Khách sạn theo yêu cầu.

• To carry out schedules of periodic maintenance and sanitization for the equipment system of the Hotel. To report any unusual or arising problems to Manager for timely solutions.

Thực hiện theo lịch kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ các hệ thống thiết bị của Khách sạn. Báo cáo các vấn đề phát sinh, bất thường cho Quản lý trực tiếp để giải quyết kịp thời.

• To supervise the operational condition of equipment, recommend repair or replacement for damages.

Giám sát tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, đề xuất sửa chữa hoặc thay thế khi có hư hỏng.Execute the operations, repair and maintenance of all technical systems of the Hotels.

• To do sanitary tasks in repairing area, follow the appropriate process in case of repairing in guest room area.
Thực hiện công tác vệ sinh khu vực sửa chữa, nếu sửa chữa trong khu vực phòng thì tuân thủ đúng quy trình.

• To comply with regulations of working safety, fire prevention and other rules of the Hotel.
Tuân thủ các nguyên tắc an tòan lao động, phòng cháy chữa cháy và các nội quy Khách sạn.

• To proactively participate in coaching and training courses. To be willing to learn, enhance technical knowledge and coordinate, support co-workers to implement other tasks besides professional competence.
Tích cực tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ. Sẳn sàng học hỏi, nâng cao kiến thức kỹ thuật và cùng phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện những công tác khác chuyên môn.

• Other tasks requested by direct Manager.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc: -Good healthy, neat appearance, good communication skills.
Experience is preferred.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift
+ Working time: not over 45h/week
+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy
+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Chief Engineering

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 10/03/2021

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo