Cost Officer

Fusion Resort Cam Ranh

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • Work closely with service departments in the optimal productivity and efficiency on usage of materials and to maintain food and beverage costs at the budgeted levels, and assist in Food and Beverage operations to analyze the hotel’s operating results, pinpoint areas needing improvement, reduction of wastage and recommend corrective actions.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận dịch vụ để nắm bắt năng suất và hiệu suất tối ưu trong việc sử dụng nguyên vật liệu và duy trì chi phí thực phẩm, đồ uống trong phạm vi ngân sách được giao; hỗ trợ bộ phận Ẩm thực phân tích các số liệu hoạt động, các điểm cần cải thiện, giảm lãng phí, đồng thời kiến nghị các biện pháp điều chỉnh
• Supervises the daily activities in the store room and receiving area and observes the activities of the purchasing department in verifying their compliance to resort procedures
Giám sát các hoạt động trong kho, khu vực nhận hàng và quan sát các hoạt động của phòng thu mua trong việc kiểm tra sự tuân thủ các quy trình trong khu nghỉ
• Review the daily receiving reports and all stores requisitions
Xem xét các báo cáo nhận hàng trong ngày và các yêu cầu lưu kho
• Supervise the monthly physical inventory taking for the food, beverage, cigars/cigarettes, general and engineering materials, calculate the amount of inventories, account for discrepancies and investigate unusual variances, if any., between physical and theoretical inventory quantities and amounts
Hàng tháng, giám sát việc kiểm kê đồ trong kho về thức ăn, đồ uống, thuốc lá, các vật liệu chung và vật liệu kỹ thuật, tính toán số lượng hàng tồn kho, giải thích mâu thuẫn và điều tra các chênh lệch bất thường, nếu có, giữa số lượng hàng tồn kho theo lý thuyết và thực tế.
• Perform other duties assigned by supervisor / Manager
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao vởi giám sát viên/ Quản lý

Yêu Cầu Công Việc: At least 1 year of similar position experience at Resort/Hotel
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Resort/Khách sạn

Chế độ phúc lợi: - Competitive Salary
Mức lương cạnh tranh
- 1.5 Days Off Per Week
1.5 ngày nghỉ/ tuần
- Social Insurance Contribution: 100% Salary
Tham gia BH 100% lương
- 50% Service charge in probation
50% Phí phục vụ trong thời gian Thử việc
- Accident Insurance 24/7
Tham gia BH Tai nạn 24/7
- Petrol Allowance For Staff Living In Cam Ranh & Cam Lam
Hỗ trợ xăng xe cho nhân viên ở Cam Ranh & Cam Lâm
- Commuter Shuttle Bus From Nha Trang To The Resort
Xe đưa đón từ Nha Trang vào Khu nghỉ dưỡng
- On Site Accomodation For Staff
Nhà ở Nhân viên cho Nhân viên ở xa

Báo Cáo Công Việc: Cost Controller

Mức lương hàng tháng: 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 15/01/2024

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo