Chef de Partie – Trưởng ca bếp Á

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: - Support the Section Chef by preparing, presenting, storing and serving a selection of dishes.
Hỗ trợ Bếp trưởng bộ phận bằng cách chuẩn bị, trình bày, lưu trữ và phục vụ tuyển chọn các món ăn.

- Adhere to local regulations concerning FSMS/ HACCP, health, safety, or other compliance requirements, as well as brand standards and local policies and procedures.
Tuân thủ các quy định của địa phương liên quan đến FSMS / HACCP, sức khỏe, an toàn hoặc các yêu cầu tuân thủ khác, cũng như các tiêu chuẩn thương hiệu và các chính sách và thủ tục của địa phương.

- Prepare, cooks, serves and stores.
Thực hiện công tác chuẩn bị, nấu ăn, phục vụ và lưu trữ.

- Responsible for the effective presentation of staff meals and maintaining the staff dining room in a clean an hygienic manner.
Chịu trách nhiệm về việc trình bày hiệu quả các bữa ăn của nhân viên và duy trì phòng ăn của nhân viên một cách sạch sẽ và hợp vệ sinh.

- Communicates politely and display courtesy to guests and internal customers.
Giao tiếp lịch sự và lịch sự với khách và nhân viên.

- Implements the hotel and department regulations, policies and procedures.
Thực hiện các quy định, chính sách và thủ tục của khách sạn và bộ phận.

- Performs related duties and special projects as assigned..
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan và các dự án đặc biệt theo sự phân công ..

Yêu Cầu Công Việc: Minimum 02 years experience in the same position.

- Understand and cook well

- Able to work in a fast paced environment.

- Strictly follow food safety and Hygiene

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Chef De Cuisine

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo