Assistant Oulet Manager

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To assist the Outlet Manager in efficiently managing the outlet according to the established concept statement providing a courteous, professional, efficient and flexible service at all times, following Fusion’s Standards of Performance.
Hỗ trợ Quản lý Nhà hàng quản lý nhà một cách hiệu quả theo hình thức đã được thiết lập một cách lịch sự, chuyên nghiệp, hiệu quả và linh động theo Tiêu chuẩn của Fusion.
• To have a full working knowledge and capability to supervise, correct and demonstrate all duties and tasks in the assigned Place of Work (see attached Master Task List) to the standard set. Please note that Master Task Lists are reviewed and changed on a regular bases reflecting change in trends, guest expectations and operating philosophies.
Có kiến thức và khả năng giám sát, chỉnh sửa và minh chứng cho tất cả các nhiệm vụ được chỉ định tại Nơi làm việc (xem Danh sách Nhiệm vụ Chính) theo đúng tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng Danh sách Nhiệm vụ Chính được xem xét và thay đổi một cách thường xuyên dựa trên sự thay đổi về xu hướng, kỳ vọng của khách hàng và triết lý hoạt động của công ty.

• To assign responsibilities to subordinates implementing Multi-Tasking principle and to check their performance periodically.
Có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho nhân viên theo nguyên lý Đa nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.
• To maintain a pool of qualified part time employees in conjunction with the Human Resources Department.
Kết hợp với phòng Nhân sự xây dựng đội nhân viên bán thời gian.
• To implement a flexible scheduling based on business patterns.
Thực hiện lịch làm việc một cách linh động theo mô hình kinh doanh.
• To ensure that the par stocks for all operating equipment and supplies are strictly adhered to and that the outlet is adequately equipped.
Bảo đảm việc lưu trữ thiết bị vận hành và vật tư theo đúng tiêu chuẩn và nhà hàng được trang bị một cách đầy đủ.
• To assist in conducting monthly inventory checks on all operating equipment and supplies.
Hỗ trợ tổ chức các cuộc kiểm kê hàng tháng trên toàn bộ vật tư và thiết bị vận hành.
• To assist in controlling the requisitioning, storage and careful use of all operating equipment and supplies.
Hỗ trợ kiểm soát việc trưng dụng, lưu trữ và sử dụng cẩn thận mọi vật từ và thiết bị vận hành.
• To conduct daily pre-shift briefings to employees on preparation, service and menu.
Tổ chức các buổi kiểm tra sự chuẩn bị của nhân viên, dịch vụ và thực đơn trước mỗi ca hàng ngày.
• To liaize with the Kitchen and Beverage Department on daily operation and quality.
Liên lạc với Bộ phận Bếp và Thức uống kiểm soát chất lượng và vận hành hàng ngày.
• To have a thorough understanding and knowledge of all food and beverage items in the menu and the ability to recommend Food & Beverage combinations and upsell alternatives.
Có hiểu biết và kiến thức về thực phẩm và đồ uống hàng ngày trong thực đơn và khả năng để xuất Thực phẩm và Đồ uống thay thế.
• To handle guest enquiries in a courteous and efficient manner and report guest complaints or problems to supervisors if no immediate solution can be found and assure follow up with guests.
Xử lý yêu cầu của khách hàng một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo than phiền của khách hàng cho giám sá nếu không có giải pháp tạm thời và bảo đảm luôn theo dõi khách hàng trong thời gian đợi.
• To establish a rapport with guests maintaining good customer relationship.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc: • Diligent, enthusiastic, dynamic
• Experience in 4-5 star hotel
• Love working in the hotel industry
• English communication

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift
+ Working time: 5days/week
+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy
+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Food & Beverage Manager

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo