Assistant Executive Housekeeper – Trợ lý Trưởng bộ phận buồng phòng

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To assist the Housekeeping Manager in efficiently managing the department according to the established concept statement, providing a courteous, professional, efficient and flexible service at all times.

Hỗ trợ Quản lý Buồng phòng quản lý hiệu quả bộ phận theo hình thức đã thiết lập, cung cấp dịch vụ lịch sự, chuyên nghiệp, hiệu quả và linh hoạt mọi lúc.

• To conduct daily pre-shift briefings to employees on room occupancy, arrivals & departures, function / event of the day and special attention that is needed.

Thực hiện các cuộc họp giao ban trước ca trực hàng ngày cho nhân viên về trình trạng phòng, số phòng đến và đi, cần đặc biệt chú ý đến các chức năng / sự kiện trong ngày.

• To liaise with Housekeeping and other related department on daily operations.

Liên lạc với Bộ phận Buồng phòng và bộ phận liên quan khác về các hoạt động hàng ngày.

• To have a thorough understanding and knowledge of all Rooms related service and product and upsell alternatives.

Có hiểu biết và kiến thức về tất cả các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Phòng và các lựa chọn thay thế.

• To handle guest enquiries in a courteous and efficient manner and report guest complaints or problems to supervisors if no immediate solution can be found and assure follow up with guests.

Xử lý các yêu cầu của khách một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo các khiếu nại hoặc vấn đề của khách cho giám sát viên nếu không tìm thấy giải pháp tức thời và đảm bảo theo dõi khách trong thời gian đợi.

• To establish a rapport with guests maintaining good customer relationship.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

• To ensure that the cashiering procedures are strictly adhered to and that the Point of Sale system is updated and operated correctly.

Đảm bảo các quy trình thanh toán được tuân thủ nghiêm ngặt và Hệ thống Điểm bán hàng được cập nhật và vận hành chính xác.

Yêu Cầu Công Việc: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
- Experience is preferred.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Executive Housekeeper - Trưởng Bộ phận Buồng phòng

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo