Account Receiable – Kế toán công nợ

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: Manage debts in order to limit the risks of debt losses

Quản lý công nợ nhằm hạn chế rủi ro thất thoát công nợ.
To make confirmations of debts to customers.

Lập giấy báo xác nhận nợ gởi khách hàng.

To follow arising debts, debt payments, debt receivable balance at maturity.

Theo dõi phát sinh công nợ, thanh toán nợ, số dư công nợ phải thu cuối kỳ.

To contact other companies to recover debts on time.

Liên hệ các công ty để thu hồi nợ đúng hạn.

To check and follow up the debt recovery of Treasurer.

Kiểm tra và theo dõi tình hình thu hồi nợ của Thủ quỹ.

Timely report to Chief Accountant about the cases of delinquency or the issues of difficulties.

Báo cáo kịp thời cho Kế toán trưởng các trường hợp nợ quá hạn hoặc khó đòi.

To provide information, records of debts and the payment process of the customers for Chief Accountant and Board of Director in making decision of debts and debt terms.

Cung cấp thông tin, hồ sơ nợ và quá trình thanh toán nợ của khách hàng cho Kế Toán Trưởng và Ban giám đốc trong việc quyết định cho nợ và thời hạn nợ.

To make reports of weekly debts submitted to Board of Director who will report and consign to managers and business departments to support in urging and recovering debts.

Lập báo cáo tình hình công nợ hàng tuần gởi Ban giám đốc để báo cáo và gởi quản lý các bộ phận kinh doanh để hỗ trợ đôn đốc và thu hồi công nợ.

To make monthly analysis of debt terms.

Lập báo cáo phân tích tuổi nợ hàng tháng.

To make statements and confirm with other companies on December 31st.

Lập biên bản đối chiếu công nợ với các công ty vào thời điểm 31/12.

To do filing of documents relating to debts.

Lưu chứng từ liên quan đến công nợ.

Other tasks requested by Management Board and Head of Department.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Quản lý và Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc: Bachelor’s Degree/College in Accounting/Finance.
Thorough Knowledge of local regulatory financial – accountant requirements.

A minimum of 1 year of experience in the same position.

Good at writing and communication in English.

Proficient with Microsoft Office.

Careful, meticulous, honest.

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Manage debts in order to limit the risks of debt losses Quản lý công nợ nhằm hạn chế rủi ro thất thoát công nợ. To make confirmations of debts to customers. Lập giấy báo xác nhận nợ gởi khách hàng. To follow arising debts, debt payments, debt receivable balance at maturity. Theo dõi phát sinh công nợ, thanh toán nợ, số dư công nợ phải thu cuối kỳ. To contact other companies to recover debts on time. Liên hệ các công ty để thu hồi nợ đúng hạn. To check and follow up the debt recovery of Treasurer. Kiểm tra và theo dõi tình hình thu hồi nợ của Thủ quỹ. Timely report to Chief Accountant about the cases of delinquency or the issues of difficulties. Báo cáo kịp thời cho Kế toán trưởng các trường hợp nợ quá hạn hoặc khó đòi. To provide information, records of debts and the payment process of the customers for Chief Accountant and Board of Director in making decision of debts and debt terms. Cung cấp thông tin, hồ sơ nợ và quá trình thanh toán nợ của khách hàng cho Kế Toán Trưởng và Ban giám đốc trong việc quyết định cho nợ và thời hạn nợ. To make reports of weekly debts submitted to Board of Director who will report and consign to managers and business departments to support in urging and recovering debts. Lập báo cáo tình hình công nợ hàng tuần gởi Ban giám đốc để báo cáo và gởi quản lý các bộ phận kinh doanh để hỗ trợ đôn đốc và thu hồi công nợ. To make monthly analysis of debt terms. Lập báo cáo phân tích tuổi nợ hàng tháng. To make statements and confirm with other companies on December 31st. Lập biên bản đối chiếu công nợ với các công ty vào thời điểm 31/12. To do filing of documents relating to debts. Lưu chứng từ liên quan đến công nợ. Other tasks requested by Management Board and Head of Department. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Quản lý và Trưởng bộ phận.

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo