Housekeeping Attendant

Fusion Originals Saigon Centre

Job Specifications

Job Summary: 1. ABOUT THE ROLE
PHẠM VI CÔNG VIỆC

This position is responsible for performing duties maintain a clean, sanitary, comfortable and tidy environment for both guest service areas and operating sections in the hotel’s surrounding
Vị trí này có trách nhiệm thực hiện các công việc và duy trì môi trường gọn gang, sạch sẽ, thoải mái và ngân nắp cho các khu vực dịch vụ cũng như khu vực hoạt động trong khuôn viên khách sạn.

2. KEY RESPONSIBILITES
NHIỆM VỤ CHÍNH:

a. Duties and Professional Responsibilities
Nhiệm vụ và trách nhiệm chuyên môn

Report attendance to the Housekeeping Office before performing work shift, pick up cleaning equipment, assignment sheets and sign at Key Control Log Book with assigned work areas
Có mặt tại bộ phận trước khi bắt đầu ca làm việc, nhận trang thiết bị làm việc, bảng nhiệm và ký xác nhận nhận chìa khóa vào Sổ theo dõi Sử dụng Chìa khóa với những khu vực được phân công.

Prepare sufficient amenities, supplies and equipment needed for a working shift. Ensure quality and function of those are qualified.
Chuẩn bị đầy đủ công cụ, dụng cụ và trang thiết bị cần thiết trong ca làm việc. Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng hoạt động tốt.

Depend on senior’s assignation, star performs the following tasks related to guest rooms, service areas, store management (including uniform, linens, minibar amenities, outsourcing laundry, etc)
Tùy theo sự phân công của cấp trên, nhân viên thực hiện các công việc liên quan đến phòng khách, khu vực dịch vụ, quản lý kho tàng (bao gồm đồng phục, đồ khăn vải, vật tư minibar, đồ giặt ủi, v.v)

Report any discrepancies in room status and all emergencies, i.e., overflowing toilets, malfunctioning air conditioning units, etc, to Housekeeping Office and seniors accordingly.
Báo cáo kịp thời những hiện tượng bất thường về tình trạng phòng và các tình huống khẩn cấp: nhà vệ sinh bị tràn nước, thiết bị điều hòa bị trục trặc, v.v.cho bộ phận và cấp trên.

Record and inform Order Taker furniture, fixtures or other items that need repair and maintenance.
Cập nhật và thông báo cho Nhân Viên Trực Tổng Đài về nội thất, tiện nghi hoặc các thiết bị cần sửa chữa và bảo dưỡng.

Perform additional duties as directed by supervisors and shift leaders
Thực hiện những công việc khác theo chỉ đạo của giám sát và trưởng ca.

Report attendance to the Housekeeping Office before performing work shift, pick up cleaning equipment, assignment sheets and sign at Key Control Log Book with assigned work areas.
Có mặt tại bộ phận trước khi bắt đầu ca làm việc, nhận trang thiết bị làm việc, bảng nhiệm và ký xác nhận nhận chìa khóa vào Sổ theo dõi Sử dụng Chìa khóa với những khu vực được phân công.

b. Administrative & General Responsibilities
Trách nhiệm Hành chính & Tổng hợp

Update operation logbook regularly in work shift, handover to the other shift for follow up.
Cập nhật và bàn giao nhiệm vụ vào sổ nhật ký bộ phận cho ca làm việc sau.

Assemble reports/records/checklist related to the department operation.
Thu thập các báo cáo/hồ sơ/danh mục liên quan đến hoạt động của bộ phận.

Perform other administrative documentation as requested.
Thực hiện các văn bản hành chính khác theo yêu cầu.

Be proactive in self-setting specific goals to develop in professional career.
Chủ động trong việc tự xác định mục tiêu rõ ràng để phát triển kỹ năng nghiệp vụ.


Job Requirement: 3. CANDIDATE REQUIREMENT
YÊU CẦU DÀNH CHO ỨNG VIÊN

High-school graduation with particular certificate of major/technique
Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, có chứng chỉ nghiệp vụ nhất định

Experienced in Housekeeping Department related skills are preferred
Có kinh nghiệm làm việc trong Bộ Phận Buồng Phòng và có kỹ năng liên quan là 1 lợi thế

Honest and Strong health
Trung thực và có sức khỏe tốt

Good team work skill and willing to support others.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khác.

Basic English communication
Anh Văn giao tiếp cơ bản

Job Benefits: • 2 weekly days off
• Duty Meals will be provided
• Opportunity to growth with Fusion Hotel Group

Report to: Housekeeping Supervisor

Monthly Salary Range: Negotiable VNĐ

Expected Starting Date: 27/03/2023

FUSION HEAD OFFICE

Floor 7, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

get job alerts