Bartender – Nhân viên pha chế

Maia Resort Quy Nhon

Job Specifications

Job Summary: - Preparing alcoholic or non-alcoholic beverages for bar and patrons.
Chuẩn bị đồ uống có cồn hoặc không cồn cho quán bar và khách quen.
- Interacting with customers, taking orders and serving snacks and drinks.
Tương tác với khách hàng, nhận đơn đặt hàng và phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống.
- Assessing bar customers’ needs and preferences and making recommendations.
Đánh giá nhu cầu và sở thích của khách hàng quán bar và đưa ra các đề xuất.
- Mix ingredients to prepare cocktails.
Pha trộn các thành phần để pha chế cocktail.
- Check customers’ identification and confirm it meets legal drinking age.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng và xác nhận rằng khách hàng đủ tuổi uống rượu hợp pháp.
- Restock and replenish bar inventory and supplies.
Khôi phục và bổ sung hàng tồn kho
Stay guest focused and nurture an excellent guest experience.
Thu hút để khách tập trung và nuôi dưỡng trải nghiệm tuyệt vời cho khách.
- Comply with all food and beverage regulations.
Tuân thủ tất cả các quy định về thực phẩm và đồ uống

Job Requirement: - Good healthy, neat appearance, good communication skills.
- Experience is preferred.

Job Benefits: + Meals during shift

+ Working time: not over 45h/week

+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy

+ Talent development program for employee

Report to: Outlet Manager

Monthly Salary Range: will be discussed VNĐ

Expected Starting Date:

FUSION HEAD OFFICE

Floor 7, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

get job alerts